Cenník výkonov

Vstupné komplexné vyšetrenie 35 €
Kontrolné komplexné vyšetrenie 15 €
Vyžiadané odborné vyšetrenie  20 €
Komplexné pedostomatologické vyšetrenie  25 €
Krátky diagnostický výkon  15 €
Príplatok pacientom mimo kartotéku  15 €
Príplatok za akútne neobjednané ošetrenie  10 €
Konzultácia  20 - 30 €
Krátky administratívny výkon  10 €
Poradňa pre rodičov do 2 rokov veku dieťaťa (konzultácia)  15 €
RVG – digitálna rádioviziografická diagnostika  10 €
OPG – digitálny panoramatický záznam  20 €
OPG – na CD nosiči  20 €
Analýza prineseného OPG snímku  10 €
Injekčná anestéza  10 €
Povrchová anestéza  5 €
Ústna hygiena profylaktická, odstránenie zubného kameňa; inštruktáž  48 €
Hygienistická inštruktáž  19 €
Pieskovanie - jeden sextant  20 €
Komplexná fluoridácia  7 €
Odstránenie zubného kameňa (1 sextant)  10 €
Pečatenie fisúr (každý zub)  15 €
Výplň zuba amalgámová:   
      - jednoduchá  20 €
      - zložitá  40 €
      - rekonštrukcia zuba  60 €
Fotokompozit   
      - jednoduchý  30 €
      - zložitý  60 €
      - rekonštrukcia  80 €
Kompozitná korunka priama  100 €
Dobudovanie devitálneho zuba kompozitom  40 €
Použitie koferdamu 12 €
Skloionomérová výplň   
      - jednoduchá  20 €
      - zložitá  35 €
      - rekonštrukcia (podľa zložitosti)  45 €
Výplň mliečneho zuba skloionomérom  25 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok (každý zub)  10 €
Provizórna výplň  15 €
Paliatívne endodontické ošetrenie  15 €
Endodontické ošetrenie   
      - jednokanálové  60 €
      - viackanálové  90 €
Použitie čapu THERMAFIL - jeden čap  20 €
Liečebná vložka (jeden kanál)  10 €
Reendodoncia – jeden kanál  50 €
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa  20 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa  35 €
Extrakcia viackoreňového trvalého zuba  60 €
Komplikovaná extrakcia viackoreňového zuba so separáciou  100 €
Extrakcia ( jednoduchý tretí molár ) 80 €
Ošetrenie alveolitídy (exkochleácia, alvogyl)  40 €
Dekapsulácia zuba  40 €
Zastavenie postextrakčného krvácania  20 €
Zastavenie komplikovaného krvácania  25 €
Odstránenie miestneho dráždenia  10 €
Lokálne medikamentózne ošetrenie gingívy / sliznice a ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti (bez dekapsulácie)  10 €
Laser (1 aplikácia)  7 €
Ozonoterapia podľa rozsahu  od 10 €
Vnútorné bielenie - jeden zub  40 €
Bielenie – domáca procedúra  140 €
Bielenie ambulantné  250 €
Rozpílenie a stiahnutie fixnej náhrady 1- 3 členy  20 €
Rozpílenie a stiahnutie fixnej náhrady 4 a viac členov  40 €
Zavedenie intrapulpálneho čapu FRC  50 €
Provizórna korunka  20 €
Recementovanie fixnej náhrady 1- 3 členy  20 €
Recementovanie fixnej náhrady 4 a viac členov  7 €
Chirurgická extrakcia zuba (retinovná trojka,osmička) 150 €
Chirurgická extrakcia koreňa  60 - 120 €
Resekcia koreňového hrotu  150 €
Frenulektómia  50 €
Gingivoplastika a Wasmundova plastika – jeden zub 100 €
Gingivektómia VF skalpelom – jeden zub  20 €
Intraorálna fenestrácia VF skalpelom  20 €
Zavedenie intraoseálneho implantátu (podľa druhu)  700 €
Sutúra rany  10 €
Odstránenie stehov  4 €
Analgosedácia  50 €
Meranie parodontálnych vačkov (jedno zuboradie)  10 €
Kyretáž parodontálnych vačkov ( zatvorená ) – jeden zub  5 €
Zahladenia koreňov prístrojom VECTOR  20 €
Chlorhexidínový preplach (jedno zuboradie)  8 €
Perorálna medikácia a premedikácia  10 €
DNA analýza parodontálnych baktérií  120 €
Neodhlásenie termínu deň vopred - pol hodina 40 €

PROTETIKA - podľa typu náhrady, rozsahu, použitého materiálu a aktuálnej ceny zubnej techniky

DENTOALVEOLÁRNA A PARODONTÁLNA CHIRURGIA - podľa samostatného cenníka

Naša prax nie je zmluvným partnerom žiadnej zdravotnej poisťovne.

  • Parodontologická starostlivosťParodontitída (paradentóza, parodontóza alebo parodontopatia) je nepríjemné chronické zápalové ochorenie parodontu... celý článok
  • Bielenie zubov Bielenie funguje na princípe rozpadu karbamidperoxidu, aktívne molekuly prenikajú medzi kryštály skloviny a reagujú s pigmentmi... celý článok
  • Zubné implantáty ... sú vlastne náhrady koreňov voperované priamo do čeľuste. Majú tvar koreňa (skrutky) a sú vyrobené z titanu alebo z titanových zliatin.... celý článok